Актуал - производство на колбаси и деликатеси, месни разфасовки, малотрайни колбаси, млени меса
 
Dobre doshli na nai vkusnoto mqsto - Актуал Surovosusheni Aktual
СУРОВО-СУШЕНИ ДЕЛИКАТЕСИ Основана през 1992г., фирма "Актуал" е с традиции в производството и продажбата на широка гама малотрайни, трайно варено пушени, сурово сушени деликатеси, млени меса и разфасовки. Предприятието е класирано като "първи клас" и разполага с модерно оборудване отговарящо на всички европейски норми. За гарантиране на качеството и сигурността на нашите продукти е внедрена система HACCP осигуряваща пълна проследяемост на суровините използвани в производството. С получаване на лиценза за износ в чужбина фирмата има намерения да насочи част от производствените си мощности към страни от Европейският Съюз.
Surovosusheni Delikatesi Aktual
ТРАЙНО-ВАРЕНОПУШЕНИ САЛАМИ
Trajno-vareno pusheni salami Aktual
aktualbottom - актуал